ซีอาร์ กรุ๊ป

ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น ทายาทซีอาร์ กรุ๊ป ใช้ธรรมะในการทำงานผลักดันแบรนด์คิคาว่า สัมภาษณ์ในรายการ BIZ Diva กรุงเทพธุรกิจทีวี 26 สิงหาคม 2556 http://www.youtube.com/watch?v=SAMjzOQg4SU

 

ตัวอย่างผลงานอื่น ๆ